binary gc2cf58eda 640Ludzi przez wieki interesowała przyszłość, także literatów. W XIX stuleciu poczęły powstawać utwory literackie, jak również studia filozoficzne o przyszłej rzeczywistości. Zastanawiano się w nich nie tylko nad tym, w jaki sposób będzie prezentowała się rzeczywistość, ale zarówno nad tym jakże zmienią się społeczeństwa. Pozycje futurystyczne, które zostały napisane w trakcie minionych dwóch stuleci, można pogrupować wedle 3 zasadniczych tematów.

Utopijny układ społeczny

Najwcześniejsze dzieła pisane traktujące o przyszłości to niewątpliwie studia filozoficzne. Były one w istocie wynikiem ówczesnej sytuacji gospodarczej w rozmaitych państwach świata, a zwłaszcza na kontynencie europejskim. Przekształcająca się, w wyniku ewolucji przemysłu, hierarchia społeczna wymagała rozważenia, w jaki sposób powinno wyglądać doskonałe społeczeństwo oraz kto winien rządzić. Niestety, jak wiemy z przeszłości, w wielu przypadkach przynosiło to należyte skutki. Na przykład koncepcyjne przemyślenia Marksa, nieprawidłowo zrozumiane poprzez określone osoby, przypieczętowały ubiegły wiek krwią oraz cierpieniem ludzi. Dały jednak też podwalinę do zaistnienia przyszłych pozycji, w których opisywano idealistyczny świat bazujący na jedności oraz wzajemnej kooperacji.

Dystopijny świat

Fatalistyczna koncepcja społeczeństwa po katastrofie. Pisarze, na przykład Bradbury czy Orwell, ukazywali w swoich powieściach, jak dezintegrująca dla społeczeństwa może być przyszłość. Szczególnie jeśli wnet wszystko przepadnie. Zwykle w dystopijnych dziełach świat bazuje na systemie, w którym rzeczywistą władzę mają ”wybrani”, a biedni są im potrzebni do pracy i rozrywki. Nierzadko wtóruje temu dodatkowo kwestia modyfikacji DNA. Adaptacja predyspozycji pewnych osób do określonych czynności, np. obrony czy erudycji, kreuje kasty, które jest możliwość wykorzystać wedle subiektywnych potrzeb. Co gorsze takie koncepcje nie są wyimaginowane.

Sztuczna inteligencja

books gac0851462 640Wreszcie dochodzimy do zagadnienia, który zainicjowany w minionym stuleciu osiągnął swój punkt kulminacyjny aktualnie. Tym więcej, iż nie wydaje się tak odległy, jak wydawało się jeszcze dwie dekady temu. Technika brnie naprzód w szalonym tempie i pojęcie sztucznej inteligencji nie wydaje się jedynie mrzonką. Pozycje ukazujące świat opanowany przez roboty mogą posiadać mocniejszy wydźwięk ostrzegawczy aniżeli fantazyjny. A kluczowe pytanie, które się ukazuje to „Jaka kiedyś będzie pozycja istot ludzkich?”.

Książki futurystyczne to nadzwyczaj ciekawy gatunek literacki. Powieściopisarz ma możliwość w nich wyłożyć nie tylko swą twórczą myśl, lecz dodatkowo spostrzeżenia na temat aktualnej rzeczywistości. Na skutek tego nie tylko absorbuje czytelnika w zaprezentowany świat, ale też inspiruje go do rozmyślania. A to niezwykle wartościowy efekt.